Over sogent

Onze missie

Sogent is het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf met één doel voor ogen: Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, elkaar ontmoeten en werken is voor iedereen. We voeren hierbij als deel van de Groep Gent het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer van de Stad Gent mee uit. En dat samen met een prachtig en sterk team. Onze baseline hierbij is: 'samen ontwikkelen we onze stad' en dat mag je best letterlijk nemen.

Onze visie

Als stadsontwikkelingsbedrijf willen we samen met verschillende partners en stadsdiensten onze stad uitbouwen tot een inclusieve, duurzame en mooie stad.

Een INCLUSIEVE STAD is een stad waar betaalbaar wonen een plaats krijgt en een sociaal en divers aanbod wordt aangereikt. Het is een stad waar sites en gebouwen maximaal toegankelijk zijn, ook bij tijdelijk gebruik, en waar er ruimte is voor ontmoeting, verbinding en verpozing. Hierbij zetten we steeds de mens centraal, houden we rekening met hun ruimtelijke noden, hoe ze kunnen samenkomen en creëren we "third places".

Toekomstgerichte stadsontwikkeling denkt na over haar impact op de omgeving. ‘Duurzaamheid’ is een breed begrip. Voor sogent betekent ‘duurzaam zijn’ onder meer de opwarming van het klimaat en de CO2-uitstoot beperken, door bijvoorbeeld in te zetten op energietransitie. Tegelijk is het net zo belangrijk om groen en biodiversiteit een plaats te geven en om doordacht om te gaan met water en onze bouwstoffen (circulair bouwen). Ruimte voor biodiversiteit betekent dat we inzetten op ontpitten, ontharden, verluchten en de stad laten ademen. Met de DUURZAME STAD willen we focussen op klimaatneutraliteit, circulariteit & ruimte voor biodiversiteit, zowel op gebouwniveau als op siteniveau. Maar we willen binnen deze krachtlijn ook inzetten op sociale duurzaamheid; het project wordt immers de fysieke drager in interactie met haar omgeving. Sociale duurzaamheid wordt begrepen als kiezen voor een gedifferentieerde bevolking, een inclusieve woonwijk en betaalbaar wonen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een goede uitbouw van wijkvoorzieningen die het wonen ondersteunen.

Betaalbaar wonen

Gent evolueert en groeit. Daarmee neemt ook de vraag naar betaalbare woningen toe. Als stadsontwikkelingsbedrijf bouwt sogent mee aan een inclusieve, duurzame en aantrekkelijke stad. We zetten hierbij ook in op het creëren van meer betaalbaar woonaanbod voor de diverse en groeiende Gentse bevolking.

Zo streven we naar een aanbod van 40% betaalbaar wonen in onze projecten, waaronder 20% budgetwoningen en 20% sociale woningen. Hierbij zoeken we voortdurend naar haalbare manieren om diverse woonvormen aan te bieden. Ontdek hier hoe we dat precies doen en welke woonformules we hiervoor inzetten.

Melopee buitenaanzicht,
Melopee buitenaanzicht, foto ©Maxime Delvaux 2020

Sogent staat ook voor kwalitatieve projectontwikkeling en maakt werk van een MOOIE STAD met focus op kwalitatieve architectuur, een verrijkend programma, meervoudig ruimtegebruik, de verbinding met en het verbeteren van de omgeving. De mooie stad maakt de omslag naar een nog beter Gent, nu en voor de volgende generaties. Sogent wil aantrekkelijke en kansrijke ruimte aanbieden aan bewoners, gebruikers, bezoekers en zo maatschappelijke meerwaarde creëren.

Download hier onze fiets- en wandelkaart langsheen verschillende stadsontwikkelingsprojecten

Sogent fietsenwandelbrochure digitaal
(PDF, 5,595 MB)
Download